Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Ing. Milena Otavová, Ph.D.

Působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně jako odborná asistentka Ústavu účetnictví a daní. Dlouhodobě se věnuje problematice daní a účetnictví, na dané téma přednáší a pravidelně přispívá do odborných i vědeckých publikací. Je autorkou řady publikací převážně z daňové oblasti, a také autorkou knihy Daně a účetnictví v cestovním ruchu.

Dále vykonává soukromou praxi účetního poradce již od roku 1995, přičemž se ve své praxi zaměřuje kromě podnikatelských subjektů také na neziskové organizace. Problematiku neziskových organizací přednáší jak s ohledem na specifika účtování těchto organizací, tak s ohledem na jejich zdaňování.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily