Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Ing. Monika Palatková, Ph.D.

Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů se specializací na mezinárodní ekonomické vztahy a cestovní ruch na Vysoké škole ekonomické v Praze (1993). V rámci postgraduálního studia absolvovala část studia na Universität St. Gallen ve Švýcarsku (1996). Pracovala v České centrále cestovního ruchu (CzechTourism), kde se zabývala marketingovými průzkumy zaměřenými zejména na zkoumání zahraniční poptávky po destinaci Česká republika. Od roku 1998 působila na pozici ředitelky marketingu a zastupovala CzechTourism v sekci Evropské komise turismu zaměřené na marketingový výzkum a plánování.

Později působila v cestovní kanceláři Fischer, nejprve jako manažerka produktu pro domácí a příjezdový turismus a poté jako manažerka pro prodej a marketing v oblasti domácího a příjezdového turismu. V současné době působí jako vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze a věnuje se přednáškové a konzultační činnosti v oblasti vysokoškolského a celoživotního vzdělávání. V rámci expertní činnosti se zabývá i zpracováním strategií a podobných dokumentů ve společnosti CzechIt - Institute for Strategic Studies on Tourism, kde mimo jiné vedla i zpracování marketingové strategie České republiky na zahraničním trhu.

Od roku 1998 je členkou výběrové Mezinárodní organizace odborníků v oblasti turismu AIEST. V roce 2012 byla vybrána jako autorka nejlepších publikací v oboru ekonomie a podnikání vydané nakladatelstvím Grada a získala Cenu nakladatelství Grada 2011.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily