Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Pavel Svačina vystudoval obory Finance a Oceňování podniků a jeho majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na této univerzitě získal také doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení podniku v r. 2006. Disertační práci zpracoval na téma oceňování nehmotného majetku. Během doktorského studia absolvoval též zahraniční pobyt v Itálii na univerzitě Politecnico di Milano. V současné době se věnuje pedagogické, výzkumné i komerční činnosti v oblasti oceňování podniků a nehmotného majetku.

V oblasti komerční se věnuje zpracovávání studií a znaleckých posudků na oceňování podniků a nehmotného majetku pro různé účely – squeeze-outy, nákupy/prodeje, vyčíslení škod, transfery technologií z výzkumné do komerční sféry.

Působil v minulosti v několika poradenských společnostech, v současné době je na pozici senior konzultanta v DARA – znalecká kancelář, spol. s r.o., příležitostně pro Institut oceňování majetku při VŠE v Praze. Je soudním znalcem jmenovaným pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a nehmotného majetku.

V oblasti pedagogické působí dlouhodobě na domovské VŠE, kde vyučuje různé kurzy na téma oceňování podniků, včetně vedení studentských projektů a diplomových prací. Taktéž zde vede vlastní kurz na oceňování nehmotného majetku. Pedagogicky působí také na Institutu oceňování majetku, školícím středisku pro znalce pro obor oceňování. Příležitostně také realizuje firemní školení.

V oblasti výzkumné rozvíjí oblast oceňování nehmotných aktiv. Je autorem řady odborných článků na toto téma, v roce 2010 mu vyšla v nakladatelství Ekopress kniha Oceňování nehmotných aktiv.