Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

V současné době pracuje jako projektový manažer komerčních i neziskových projektů a jako evaluátor veřejných výdajových programů financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie. Je lektorem projektového řízení na vysoké škole i v komerční praxi.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu podnikohospodářskou, obor Ekonomika a řízení podniku (1998). V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zabýval outsourcingem a řízením outsourcingových projektů.

Problematikou přípravy a řízení projektů se zabývá od roku 1998, nejprve na pozici asistenta projektového manažera, od roku 2005 pak na pozici projektového manažera. Jeho profesní praxe zahrnuje zkušenosti ze zahraniční společnosti, veřejné správy, soukromého i neziskového sektoru.

V současné době pracuje jako projektový manažer na volné noze. Připravuje a řídí projekty pro komerční subjekty a neziskový sektor, převážně z oblasti vzdělávání a ochrany přírody. Od roku 2015 působí jako lektor na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT.