Ing. Petr Mačat, Ph.D.

Ing. Petr Mačat, Ph.D.

Má dlouholeté zkušenosti s řízením dodavatelských vztahů a to jak na úrovni externích dodavatelů, tak na úrovni tvorby/reportingu SLA parametrů v rámci vztahů s klienty interními. Ve své profesní kariéře se primárně věnoval oblastem jako: tvorba servisního katalogu, definování služeb a jejich zavádění a governance externích dodavatelů. Řadu let působil jako projektový manažer, konzultant v různých IT oblastech a procesní specialista se zaměřením na ITIL a CobiT.

Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Praze, obor Systémové řízení ve stavebnictví a investiční výstavbě (2001). V rámci postgraduálního studia na stejné fakultě se zaměřil na studium a aplikaci systémové dynamiky v oblasti investiční výstavby (2009).

Aktuálně pracuje v Komerční bance na pozici IT Area Leader v nově ustanovené organizační jednotce „tribe“ v oblasti Business Financing, kde se věnuje agilnímu vývoji.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily