Ing. Radek Kopřiva, Ph.D.

Ing. Radek Kopřiva, Ph.D.

Od roku 2006 je členem katedry humanitních věd na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Vyučuje předměty orientované na oblast politiky, veřejné správy, veřejné politiky, sociální politiky a politických a sociálních aspektů regionálního rozvoje. V letech 2006-2008 působil jako externí pedagog na Vysoké škole finanční a správní, o.p.s., kde přednášel o problematice veřejných politik. V letech 2004-2008 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Jako hlavní řešitel nebo člen řešitelského týmu se účastnil řady grantových výzkumných projektů. Pravidelně publikuje v recenzovaných i nerecenzovaných odborných periodikách, spolupodílel se na tvorbě několika monografií a vysokoškolských skript.

Absolvoval magisterský program provoz a ekonomie na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Na téže univerzitě zahájil v roce 2003 postgraduální doktorské studium v oboru regionální a sociální rozvoj. V roce 2008 mu byl po úspěšné obhajobě disertační práce na téma "Územní samospráva a lokální demokracie. Případová studie města Žatce" udělen titul Ph.D.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily