Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Ing., Ph.D., MBA (h-index 9) v roce 2004 ukončila postgraduální studium na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zemědělské fakultě, oboru Ekonomika podniku a management a v současné době odborně působí na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Ústavu podnikové strategie, Katedře managementu s profesním zaměřením na podnikové procesy, projektové řízení inovací, manažerské dovednosti a znalostní management. Je autorkou odborných knih, vědeckých článků a příspěvků, výzkumných projektů OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), OP Podnikání pro inovace (OP PIK), programu ÉTA TA ČR, Grantového programu Jihočeského kraje, ale i interních projektů, kde působí v roli řešitele/spoluřešitele/hodnotitele/tvůrce aktivity. Přednáší v bakalářských, magisterských, BBA a MBA akreditovaných studijních programech Úvod do projektového řízení, Řízení projektů, Procesy a strategické řízení lidských zdrojů.