Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Působí na Fakultě ekonomickosprávní Univerzity Pardubice. Je autorem celé řady odborných článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS), a odborných publikací a zahraničních vědeckých monografií týkajících se environmentálního managementu a managementu veřejné správy. Často přednáší na zahraničních univerzitách a mezinárodních vědeckých konferencích po celém světě. Člen vědeckých výborů zahraničních konferencí a recenzent vědeckých časopisů vydávaných jak v ČR tak i v zahraničí.

Od roku 2011 je činný jako oficiální recenzent vědeckých příspěvků publikovaných v časopisech WSEAS Transactions. V letech 2009 - 2012 vedl na Univerzitě Pardubice Ústav veřejné správy a práva, posléze pak Ústav správních a sociálních věd.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily