Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. absolvovala v roce 1982 Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Ekonomika služeb a cestovního ruchu. Doktorské studium absolvovala na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Podniková ekonomika a management. Pracovala v Pražské informační službě a v incomingových cestovních kancelářích v Praze a Plzni. Poté byla místostarostkou ve Starém Plzenci a věnovala se rozvoji cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Od roku 2004 pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR na pozici vedoucí samostatného oddělení kongresového cestovního ruchu a učila na Západočeské univerzitě v Plzni cestovní ruch na katedře marketingu, obchodu a služeb. Působila jako vedoucí katedry cestovního ruchu na Vysoké škole obchodní v Praze.

V současné době je odbornou asistentkou katedry cestovního ruchu na Vysoké škole hotelové v Praze a odbornou asistentkou na katedře Arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se na celoživotní učení dospělých a koučink pro management a marketing destinací cestovního ruchu.

Věnuje se expertní a konzultační činnosti při realizaci projektů zaměřených na problematiku cestovního ruchu. Podílí se na řešení tuzemských i mezinárodních výzkumných projektů.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily