Ing. Simona Székelyová

Ing. Simona Székelyová

Na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se na pozici ředitelky odboru interního auditu a pověřeného auditního subjektu věnuje auditu strukturálních fondů EU a výkonu interních auditů. Je členkou rady Českého institutu interních auditorů. V současné době se angažuje v Sekci veřejné správy ČIIA, kde pracuje jako předsedkyně komise sekundárního dohledu a podílí se na tvorbě vzdělávacích programů. Věnuje se lektorské činnosti především v oblasti výkonu interních auditů, auditů strukturálních fondů a kontrol. Studium veřejné správy absolvovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na Vysoké škole finanční a správní.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily