Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D.

Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D.

Tomáš Podškubka vystudoval finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Z téže vysoké školy má doktorát v oboru účetnictví a finanční řízení. Na své domovské fakultě působil dlouhou dobu jako lektor předmětů finance podniku a oceňování podniku II. Ve vědecké rovině se zabývá oceňováním, finančním plánováním a přeměnami obchodních společností. V těchto oblastech publikoval populární i odborné recenzované články a v kolektivu autorů knižní monografii. Svou disertační práci obhájil na téma náklady cizího kapitálu při oceňování podniků v ČR. Nyní je s katedrou stále v kontaktu a příležitostně se účastní jejích výzkumných i pedagogických aktivit. Přednáškové činnost se věnuje i na komerční bázi a to zejména pro agentury VOX a Bova.

Od roku 2006 působí v poradenské společnosti TPA Czech Republic, kde se postupně z pozice asistenta vypracoval na pozici senior manažera zodpovědného za oceňovací a znalecké služby znaleckého ústavu TPA v ČR. Sám je soudním znalcem jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku.

Mezi jeho záliby patří tenis, lyžování a angličtina.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily