Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA vystudoval hutnickou fakultu VŠB, následně absolvoval postgraduální studium v oboru Ekonomika a řízení a studium MBA na VŠE v Praze. V rámci činnosti v Českém marketingovém svazu získal a obhájil certifikát Marketingový manažer.

V oblasti marketingu pracuje už přes 20 let, z toho více než polovinu času strávil v podnikové sféře na různých manažerských pozicích od operativního řízení až po vrcholový management. Další část profesní kariéry až do dnešní doby se týká pedagogické činnosti na státních i soukromých vysokých školách. Souběžně se zabývá poradenskými a konzultačními službami v oblasti marketingu a obchodu se zaměřením na tvorbu firemních strategií a zavádění marketingového řízení především ve sféře průmyslových podniků.

Pracuje rovněž jako lektor a člen Rady pro certifikaci v organizaci CIMA. Na obchodním institutu vyučuje předměty Integrovaná komunikace v off-line médiích, Marketing produktu a značky, Marketing jako interaktivní proces.

Jako lektor preferuje při výuce interaktivitu účastníků, aktivní přístup ke studiu i ochotu na sobě pracovat a vzdělávat se. Jeho cílem je předávat studentům své zkušenosti a znalosti z manažerské praxe i odborné pedagogické činnosti v takové podobě, aby je mohli aplikovat do své praxe a získali potřebnou orientaci v řešení praktických marketingových problémů. Absolventi těchto předmětů budou schopni orientovat se v marketingové problematice na domácích i zahraničních trzích, odborně analyzovat marketingové prostředí, vytvářet a realizovat marketingové komunikační strategie a efektivní produktovou politiku.

K výuce používá případové studie a řadu praktických příkladů, kde využívá znalosti a zkušenosti jak z bývalé manažerské praxe, tak informace a poznatky z pedagogické a publikační činnosti.