Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Odborná asistentka na katedře regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze a pedagogický pracovník katedry veřejné správy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., v Praze. Je absolventkou inženýrského studijního oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také posléze získala doktorský titul. V průběhu doktorského studia absolvovala roční studijní stáže na Univerzitě Pierre Mendes Francev Grenoblu a Institutu rozvojových studií ve švýcarské Ženevě.

Předmětem jejího odborného zájmu je problematika municipální politiky a lokálního rozvoje, zejména pak otázky týkající se partnerství, občanského sektoru i rozvojových strategií. Účastnila se několika grantových výzkumných projektů zaměřených na financování obcí, na vztah občanů k veřejné správě, na problematiku obnovy a rekonstrukce kulturních památek, na management a marketing ve veřejné správě a další. Participovala na přípravě významných strategických dokumentů - Strategie rozvoje Jihočeského kraje, Strategie rozvoje Středočeského kraje, Národní rozvojový plán a další.