JUDr. Bc. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

JUDr. Bc. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

JUDr. Bc. Jan Lasák, Ph.D., LL.M., je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde též v současné době externě přednáší na katedře obchodního práva. V letech 2008 až 2009 byl asistentem předsedkyně Nejvyššího soudu. V současnosti působí v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. Je členem redakční rady Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek. Je autorem a spoluautorem odborných publikací, např. Přehledu judikatury ve věcech přeměn obchodních společností, převodu podniku a jeho části, Právo obchodních společností s judikaturou z edice Právní předpisy Evropské unie aj.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily