JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1990) a doktorát zde získala v roce 2001. Profesní kariéru zahájila v advokacii a od roku 1996 působí ve státní správě. Pracovala jako právník katastru, vedoucí právního oddělení a od roku 2005 do října 2021 byla ředitelkou kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.

Dlouhodobě se věnuje problematice katastru nemovitostí, publikační a lektorské činnosti. V současné době přednáší na katedře občanského práva a pracovního práva a katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na katedře soukromého práva vysoké školy CEVRO INSTITUT v Praze. Je členkou Unie podnikových právníků, v roce 2013 získala ocenění Podnikový právník 2013 v kategorii Právo nemovitostí. Je rovněž držitelkou ocenění Právník roku 2018 za obor správní právo.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily