JUDr. et MgA. Petra Žikovská

JUDr. et MgA. Petra Žikovská

Ředitelka České národní skupiny IFPI. Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze v roce 1993 a o pět let později získala na stejném ústavu titul JUDr. V roce 1995 absolvovala na AMU na Katedře teorie tance. Během svých studií na New York University napsala rigorózní práci na téma Specifické problémy související s autorskoprávní ochranou choreografických děl.

Na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního pracuje jako odborná asistentka a zabývá se licenčními smlouvami, výjimkami a omezeními autorského práva, rozdíly mezi evropským a anglo-americkým autorskoprávním systémem. Je členkou expertní skupiny organizované Ministerstvem kultury ČR, členkou řídícího výboru European Intellectual Property Teachers Network (EIPTN) a působí v předsednictvu národní skupiny International Literary and Artistic Association (ALAI). I mimo akademickou půdu se zabývá autorskými právy.

Po působení v hudebních vydavatelstvích BMG Ariola a Supraphon se v roce 2003 stala ředitelkou České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI).

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily