JUDr. Eva Barešová

JUDr. Eva Barešová

JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a svůj profesní život zasvětila právním službám ve státní správě. Od roku 1993 pracuje jako vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kde se podílí na přípravě předpisů pro tuto oblast. Problematice nemovitostí se věnuje i ve své přednáškové a publikační činnosti. Je autorkou řady článků v odborných časopisech a spoluautorkou např. těchto publikací: Vzory listin o nemovitostech; Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem - nakladatelství C. H. BECK, Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí – nakladatelství Wolters Kluwer ČR či Příručka pro přípravu na autorizaci inženýrů a techniků ve výstavbě a pro praxi – nakladatelství ABF. Lektorování se věnuje jak v rámci státní správy, tak i komerční sféry. Přednáší mimo jiné na vysokých školách – Stavební fakultě ČVUT a na VŠE na Institutu oceňování nemovitostí.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily