JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory.

Specializuje se na daňové právo v České i Slovenské republice, zejména na mezinárodní zdanění a daňové spory. Mezi její další specializace patří právo EU, trestní právo (zejména hospodářská kriminalita a trestní odpovědnost právnických osob) a právo nemovitostí (právní i daňové prověrky nemovitostí, zastupování ve správním i stavebním řízení a při jednání s katastrálním úřadem).

V soutěži Daňař & daňová firma roku byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2011, 2015 a 2016 a zároveň byla v letech 2011, 2014, 2015 a 2016 zařazena do „Daňové kanceláře snů“. Je členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015.

Je autorkou mnoha odborných článků včetně tří vydání knihy Mezinárodní daňové vztahy. Je rovněž spoluautorkou knihy Zdaňování fyzických a právnických osob, která v roce 2018 vyšla již ve třetím vydání. Před založením vlastní advokátní kanceláře v roce 2012 působila ve společnostech PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy. Rovněž působí jako Of Counsel ve společnosti PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.