JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Advokát od r. 1998, specializuje se na problematiku práva občanského (zejména právo majetkové, právní vztahy k nemovitostem, korporátní právo, vymáhání pohledávek). Dlouholetý lektor vzdělávacích agentur. Spoluautor publikace Základy obchodního práva (Nakladatelství Čeněk 2009) a komentáře k insolvenčnímu zákonu (Nakladatelství C.H.Beck 2010).

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu (1987), a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (1994), kde absolvoval i rigorózní studium a zkoušku (1998). V letech 2000 - 2007 přednášel obchodní právo na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kromě působení v Business Institutu (od r. 2014) se dále věnuje kromě advokacie samostatné lektorské činnosti.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily