JUDr. Ivan David

JUDr. Ivan David

Ivan David je advokát, který působí u advokátní kanceláře KMVS od roku 2011. Ivan je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě téže univerzity. V akademickém roce 2008/2009 Ivan absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Kodaňské univerzity. Ivan se dlouhodobě specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (především na právo autorské a právo ochranných známek), práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního, práva filmového a všeobecné ochrany osobnosti.
Ivan je autorem odborné publikace „Filmové právo: Autorskoprávní perspektiva“ (2015, druhé vydání 2020) a autorem či spoluautorem řady výzkumných zpráv, článků a komentářů zejména k tématům z oblasti autorského práva. Ivan poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily