JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

JUDr. Klára Dvořáková, M. A.

Řídící partnerka advokátní kanceláře Holubová advokáti s.r.o. Zaměřuje se na náhradu škody a profesní odpovědnost, zdravotnické právo a právo cestovního ruchu. V rámci zdravotnického práva má zkušenosti s poradenstvím při získávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a s přípravou smluv a dalších dokumentů potřebných pro fungující zdravotnickou praxi. Pravidelně však řeší především spory mezi pacienty nebo jejich rodinnými příslušníky a poskytovateli zdravotních služeb. Věnuje se také problematice zákona o veřejném zdravotním pojištění, zejména zastupování pojištěnců ve sporech s veřejnou zdravotní pojišťovnou o tzv. mimořádnou úhradu léčivého přípravku. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Ráda řeší případy s mezinárodním prvkem, a proto je aktivní členkou Pan-evropské organizace právníků specializujících se na újmu na zdraví (PEOPIL) a předsedkyní právní komise Mezinárodní horolezecké federace (UIAA).