JUDr. Luboš Bárta, MBA

JUDr. Luboš Bárta, MBA

Mezinárodní expert v oboru vína - partner a porotce významných mezinárodních soutěží, pořádaných po celém světě. Dlouholetý šéfredaktor časopisu SOMMELIER / Revue pro Hotel a Restaurant, lektor kurzů a studijních programů o využití vína v cestovním ruchu, gastronomii, komunikaci, marketingu a public relations ve víně. Autor či spoluautor sedmi knih, stovek článků, publikovaných v odborných časopisech. Spoluautor rozhlasových popularizačních programů. Je čestným členem řady zahraničních vinných společností, držitelem mezinárodních ocenění. Spolupracuje s obchodními komorami řady zemí, národními a oblastními interprofesními sdruženími a společnostmi, zastupitelskými úřady..

Svou odbornost v oboru vína, spolu s dřívějšími zkušenostmi z oblastí gastronomie, hotelnictví, potravinářského průmyslu a jeho kontroly uplatňuje v posledních osmi letech jako lektor a učitel.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily