JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

Je dlouholetou členkou katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Její zaměření, stejně jako dané katedry, je velice obsáhlé. Jedná se o výuku např. založení a vzniku obchodních korporací (tuzemských i nadnárodních), práv a povinností jejich společníků, postavení statutárních orgánů a jejich jednání až po obchodní závazkové vztahy.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily