JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu. Po dobu 5 let svého působení v této pojišťovně se věnoval zejména oblasti obchodních závazkových vztahů včetně správy a vymáhání pohledávek z těchto vztahů vyplývajících, a získal tak významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné "měkké" a manažerské dovednosti.

Od svého odchodu z prostředí pojišťovnictví je Petr Šťastný činný v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo.

Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.). V rámci svého dalšího akademického rozvoje se Petr Šťastný věnuje studiu doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově v Praze, a to opět při katedře trestního práva. Po úspěšném absolvování tohoto studijního programu bude oprávněn za svým jménem uvádět akademický titul Ph.D.

Petr Šťastný hovoří česky a anglicky.