JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D.

Působí jako advokát a CEO ve společnosti Gürlich & Co., je členem České advokátní komory, Common Law Society a IACCM (International Association of Contract and Commercial Managers). Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a specializuje se na obchodní právo, informační technologie, právní vztahy k nemovitostem a oblast pracovního práva.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily