JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Odborná asistentka a v současné době vedoucí Katedry finančního práva, národního hospodářství a ekonomie na Právnické fakultě Univerzity Palackého (dále jen KFP PF UP v Olomouci) vystudovala magisterský studijní program Právo a právní věda na PF UP v Olomouci, doktorský studijní program Teoretické právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde rovněž získala titul JUDr. Od roku 1998 se zaměřuje na oblast finančního práva, od roku 2004 na oblast neziskového sektoru (zejména daňové aspekty) a od roku 2010 na oblast směnek a šeků. V letech 2001 - 2004 působila na Generálním ředitelství pojišťovny Kooperativa, a.s., v pozici právník - metodik.

Pravidelně přednáší v bakalářských a magisterských studijních programech a je rovněž školitelkou v doktorském studijním programu na PF UP V Olomouci. V 90tých letech vedla rovněž kurzy pro pracovníky územních samospráv. Pravidelně publikuje a vystupuje na mezinárodních konferencích.