JUDr. Zuzana Císařová

JUDr. Zuzana Císařová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a navazující studijní pobyty a stáže v zahraničí (Německo). Působí v advokacii od roku 1994. Během své praxe působila na seniorních pozicích v předních českých advokátních kancelářích (naposledy Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.). V současnosti vykonává advokacii ve vlastní kanceláři ve spolupráci s dalšími advokáty.

Vedle advokacie se věnuje pedagogické, posudkové a publikační činnosti, účastní se legislativních prací, je od roku 1997 odbornou asistentkou Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2001 - 2006 byla předsedkyní odvolacího výboru etické komise Mezinárodní asociace farmaceutických firem. Je zakládajícím členem a členem správní rady ALAI Česká republika, české pobočky Mezinárodní literární a umělecké asociace ALAI. Věnuje se i přednáškové činnosti a je autorkou řady odborných článků a publikací zejména z oblasti práv duševního vlastnictví.

V praxi se zaměřuje na oblast obchodního práva, pracovního práva, občanského práva a práva duševního vlastnictví včetně soutěžního a mediálního práva a reklamy, a práva na ochranu osobnosti. Působí jako známkový zástupce a zástupce v soudních sporech a rozhodčím řízení.