Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.

Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.

Dita Svobodová se narodila v roce 1979 v Počátkách. Po maturitě na Střední zdravotní škole v Jihlavě byla přijata ke studiu ošetřovatelství (Bc.) na Univerzitě Palackého v Olomouci, jež dokončila v roce 2001. Během praxe všeobecné sestry u lůžka i v ambulanci pokračovala ve studiu na Univerzitě Karlově (Učitelství zdravotnických předmětů, Mgr.). V roce 2008 zahájila doktorské studium v programu Sociálního lékařství, a to opět na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Nejen v dizertační práci se zabývá problematikou systémů kvality a jejich zajišťováním ve zdravotnických zařízeních. V roce 2005 začala působit ve Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou v Praze na pozici manažerky kvality. Od roku 2009 je členkou managementu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde nejprve působila jako manažerka kvality; od roku 2010 zastává funkci náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu. Kromě oblasti kvality zdravotní péče a problematiky řízení nelékařských zdravotnických profesí představuje významnou úlohu v jejím profesním životě pedagogická a vzdělávací činnost - je (či byla) externí lektorkou Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého, Ministerstva zdravotnictví, České asociace sester atd. V přednáškách se zaměřuje především na kvalitu a bezpečí zdravotní péče, teorii a historii ošetřovatelství či oblast vzdělávání nelékařských povolání v České republice. Od roku 2006 rovněž vede či oponuje bakalářské a magisterské práce nelékařských oborů.

Aktivně se účastní konferencí, připravuje a publikuje odborné články. Od roku 2005 je hlavní koordinátorkou projektu Sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v ČR, který garantuje Česká asociace sester.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily