Mgr. Ivo Šafařík

Mgr. Ivo Šafařík

Ivo Šafařík je nezávislý Interim Manažer a poradce specializující se na oblast obchodu. V minulosti pracoval v ředitelských a jednatelských pozicích v nadnárodních obchodních společnostech převážně z německé jazykové oblasti. Jeho profesní kariéra se opírá o více jak 25 let zkušeností z retailu a velkoobchodu v CZ, SK, PL, H, RO a A.

Jeho klíčové kompetence spočívají v řízení a budování týmů, v nastavení a optimalizaci provozních procesů, v tvorbě strategií. Kompetence směřují do oblastí prodeje, nákupu, marketingu, logistiky a interního auditu, zahrnují hlavně personální řízení v individuální a týmové rovině, strategické a finanční plánování, cenotvorbu, nastavení prodejních kanálů off-line a v e-commerce, řízení sortimentní nabídky a politiky vlastních značek, permanentní zlepšování prodejních služeb a přizpůsobování marketingového konceptu na základě analýzy trhu a identifikace cílové zákaznické skupiny při zohlednění specifik B2C nebo B2B.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily