Mgr. Jana Adámková, Ph.D

Mgr. Jana Adámková, Ph.D

Mgr. Jana Adámková, Ph.D., MBA v současnosti pracuje jako manažerka anglické obchodní společnosti PANET LTD. Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Manažerská studia absolvovala v akreditovaných programech Business School Nederland (BSN) – The General Management Programme (Action Learning) a Institutu právních studií v Praze. Ve své práci se specializuje zejména na řízení mezinárodních projektů včetně PR a marketingových kampaní, které jsou zaměřeny na prezentaci a prodej patentovaných technologií. Aktivně se podílí na rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a vzdělávání..

Má více jak patnáctiletou praxi jako moderátorka a redaktorka zpravodajských pořadů v celoplošných elektronických médiích. Je držitelkou několika televizních cen a nominací. Je autorkou celostátních projektů Komunikační výchova, Young Demosthenes, Demosthenova škola řečnického umění, Moderátorská škola D3, Institut progresivní komunikace a vzdělávacích programů Moderátor/-ka v elektronických médiích, Tiskový mluvčí a Manažer pro komunikaci. Zároveň je autorkou sborníku Mluvený projev.. V oblasti komunikace je mezinárodně uznávaným odborníkem. Za výše jmenované vzdělávací programy byla nominována na prestižní mezinárodní cenu za vědu a vzdělávání International Socrates Award, která se každým rokem uděluje v Oxfordu..

V rámci výuky se úzce specializuje na kulturu veřejného projevu a komunikační strategie, mediální komunikaci, umění prezentace, profesní etiku a protokolární problematiku v komerčních a veřejnoprávních institucích. .

V současné době také působí jako odborný garant metodického vstupu Komunikační výchova, který je součástí Rámcově vzdělávacího programu MŠMT ČR. Vyučuje v akreditovaných vzdělávacích programech MBA – Management Soft skills, MBA - Public Relations a komunikace a MBA – Strategické řízení podniku v Business Institutu EDU a.s., a externě spolupracuje s Akademií věd ČR v rámci projektu Otevřená věda.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily