Mgr. Jana Jurčíková

Mgr. Jana Jurčíková

Jana má 11 let praxe ze společnosti SABMiller, Plzeňský Prazdroj, kde zastávala několik pozic. Začínala jako Vedoucí oddělení náboru a výběru zaměstnanců. Na této pozici pracovala bezmála tři roky a každý rok obsadila 60 pozic a dalších 40 supervizovala, a to napříč celou org. strukturou společnosti.

Má bohaté zkušenosti jak z náborových kampaní, tak výběrových metod, např. Assessment Centra, psychometrického testování či kompetenčních interview. Na této pozici zodpovídala také za proces adaptace, trainee konceptu i exit managementu.

Následně zastávala senior manažerské pozice; manažerku řízení výkonu, kdy implementovala kulturu vysokého výkonu a proces řízení výkonu do celé organizace. Dále pak byla Manažerkou rozvoje organizace, kde zodpovídala za celofiremní organizační projekty, zejm. pak revizi obchodní struktury a procesů vč. jejich provázání na podpůrné funkce. Byla projektovým manažerem realizace klientského centra v Praze. A byla také HR expertem globálního projektu na revizi podpůrných procesů, kde zastupovala ČR, Slovensko a Maďarsko. Poslední tři roky pracovala jako manažerka odměňování a zaměstnaneckých benefitů.