Mgr. Jiří Daníček

Mgr. Jiří Daníček

Jiří Daníček v současné době působí jako zprávař nejposlouchanějšího celoplošného rádia Impuls. Má za sebou přes deset let zkušeností ze všech typů médií, tištěných i elektronických. Předává je dál studentům Univerzity Jana Amose Komenského, kde přednáší rozhlasovou a televizní tvorbu, zpravodajství a publicistiku a základy žurnalistiky. Věnuje se i studentům v Moderátorské škole D3.

V Business Institutu působí jako lektor přípravy na rozhlasové a televizní vystoupení a komunikačních a prezentačních dovedností pro manažery. Dovednosti manažerů se snaží zdokonalovat i v soukromých kurzech. Vystudoval sociální a mediální komunikaci na Univerzitě Jana Amose Komenského. Při své výuce se snaží především o to, aby bylo možné teoretické poznatky využít přímo v praxi, aby tedy jeho hodiny byly praktické a užitečné. Má rád sebevědomé lidi, kteří věří ve své schopnosti a rádi je zdokonalují. Tam, kde sebedůvěra chybí, snaží se ji nacházet a posilovat. Mnohokrát se totiž přesvědčil, že se sami ochuzujeme, sami brzdíme svůj rozlet, když si neuvědomujeme, jaký je náš potenciál a nevyužíváme ho na plno.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily