Mgr. Michal Nohel

Mgr. Michal Nohel

Michal Nohel je advokátem v advokátní kanceláři GHS Legal. Před advokacií vedl právní tým Českého rozhlasu a následně téměř pět let působil jako vedoucí právní oddělení společnosti Seznam.cz, a.s. a přímo odpovídal za zajištění právní podpory skupiny Seznam.cz a jejích strategických aktivit. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na právo duševního vlastnictví v oblasti informačních technologií a licencování autorských děl. Jako člen komise Public Affairs v rámci Sdružení pro internetový rozvoj se zabýval otázkami regulace online platforem, včetně problematiky GDPR, ePrivacy a regulace reklamy. Osobně se v rámci právního poradenství podílel na řadě významných digitálních služeb českého internetového trhu. Významnou součást jeho právní praxe tvoří vedení sporové agendy společnosti Seznam.cz, do níž náleží zejména spory z titulu ochrany osobnosti, resp. ochrany dobré pověsti právnické osoby ve vztahu ke zpravodajskému a publicistickému obsahu zpřístupňovanému online. V oblasti televizního a rozhlasového vysílání se podílel na vzniku televize Seznam.cz TV a akvizicích rádií EXPRES FM a Classic Praha.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily