Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Oblasti práva veřejných zakázek se věnuje od roku 2008, kdy ukončila vzdělání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2008 – 2013 pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se specializovala na evropskou úpravu problematiky veřejných zakázek. V souvislosti s tím zastupovala zájmy ČR při vyjednávání právních předpisů EU, a to zejména jako delegát v pracovní skupině Rady G2 – pro veřejné zakázky a v poradním výboru Komise pro veřejné zakázky (ACPC).Dále se podílela na novelizacích zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytovala metodickou podporu a výkladová stanoviska k zákonu o veřejných zakázkách.

V současné době působí jako vedoucí oddělení veřejných zakázek Statutárního města Zlína. Věnuje se kompletní realizaci zadávacích řízení jak v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tak mimo něj (veřejné zakázky malého rozsahu). Má praktickou zkušenost se všemi druhy veřejných zakázek, včetně zakázek významných, s většinou zadávacích řízení a zakázkami spolufinancovanými z evropských dotací.

Své praktické zkušenosti hojně uplatňuje i v rámci lektorské činnosti, které se věnuje od roku 2012 přičemž realizovala mj. několik významných projektů profesního vzdělávání v rámci Operačního projektu lidské zdroje a zaměstnanost.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily