Mgr. Robert Čapek, Ph. D.

Mgr. Robert Čapek, Ph. D.

V současné době působí na Univerzitě v Hradci Králové, Fakultě informatiky a management a vyučuje zejména psychologické předměty (psychologii, sociologii, komunikační dovednosti, psychologie sportu apod.). Ve své odborné činnosti se mimo jiné věnuje masmédiím, marketingu, reklamě, práci s lidskými zdroji, pracovnímu klimatu, firemní kultuře, teambuildingu, leadershipu a dalším. Pro různé instituce a školy také lektoruje kurzy a semináře na rozličná psychologická a pedagogická témata (výukové metody, hodnocení a sebehodnocení, odměny a tresty, osobnostní rozvoj apod.) Je autorem několika metodik, učebnice s doložkou MŠMT, učebních textů, popularizačních i odborných článků apod. Pro nakladatelství Grada napsal monografie: Odměny a tresty ve školní praxi (2008) a druhé, přepracované vydání (2014), Třídní klima a školní klima (2010), Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace (2013).

Mezi relevantní vystudované obory patří sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové (1995), školský management, Univerzita Palackého v Olomouci (2001); psychologie a sociologie, Masarykova univerzita v Brně (2002); pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci (2003 - 2006), doktorské studium /Ph.D./; psychologie, Univerzita Karlova v Praze (2005 - 2009), doktorské studium /Ph.D./.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily