Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M., je krizový intervent, psychoterapeut – člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, American Psychological Association a mimořádný člen Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska. V Asociaci Bezpečná škola je vedoucím sekce psychologie.

Působí na Ústavu humanitních studií Newton College Praha, katedře zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, a je doktorand 1. Lékařské fakulty UK v Praze, obor lékařská psychologie a psychopatologie.

Působil na Policejní akademii ČR v Praze a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Zabývá se problematikou forenzní psychologie, psychologie katastrof, krizovou komunikací a komunikací rizika a etický aspekty mimořádných situací a zdravotnictví. Spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Armádou ČR a dalšími bezpečnostními subjekty.