MUDr. Michal Čillík Ph.D.

MUDr. Michal Čillík Ph.D.

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze obor psychologie a psychiatrie. Působil v klinickém výzkumu u společností Corporate Europe Enterprise, PPD Development a Worldwide Clinical Trials. V letech 2004 - 2009 prošel výcvikem s mezinárodní akreditací: Kognitivní behaviorální psychoterapie.

Má více než 15 let zkušeností se vzdělávacími aktivitami v těchto oblastech: koučink, komunikace, typologie, motivace. Jeho vzdělávací aktivity jsou specifické svou "hloubkou". Nejenomže rozvíjí dovednosti a zlepšuje dovednosti účastníků, také pracuje s vnitřními bariérami účastníků. Pomáhá jim je odstraňovat, a tím zvyšuje pravděpodobnost reálného výsledku vzdělávací akce v praxi.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily