PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

Přednáškové činnosti v oborech politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia a moderní dějiny se věnuje na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem jeho odborného zájmu je politika německy hovořících zemí, historie střední Evropy ve 20. století a současná evropská politika SRN. K jeho nejnovějším publikacím patří monografie "Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union", vydaná v roce 2011 v nakladatelství VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Vysokoškolské vzdělání získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudoval obory mezinárodní teritoriální studia a německá a rakouská studia. Na německé univerzitě Philipps-Universität Marburg získal v oboru politické vědy, moderní historie a veřejného práva titul Diplom-Politologie.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily