PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA absolvoval České vysoké učení technické na fakultě strojního inženýrství. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. V roce 2019 obhájil disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy a získal titul Ph.D. Nyní si svoje teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku.

Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v top managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady
e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie a autorem řady odborných článků a příspěvků.

Působil také jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách a přípravy studijních programů MBA, zabývá poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.

Přednáší v těchto studijních programech:

Zpět na profily