PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA absolvoval České vysoké učení technické na fakultě strojního inženýrství. V dalším studiu se věnoval především psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. V roce 2019 obhájil disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy a získal titul Ph.D. Nyní si svoje teoretické znalosti obohacuje dalším studiem v oboru řízení a ekonomiky podniku.

Po dlouholetých obchodních zkušenostech působil cca 10 let v top managementu českých a nadnárodních firem na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Je autorem řady
e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, spoluautorem monografie a autorem řady odborných článků a příspěvků.

Působil také jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství. V současné době se kromě lektorské činnosti na vysokých školách a přípravy studijních programů MBA, zabývá poradenskou a konzultační činností pro podnikovou sféru a státní správu, koučinkem manažerů a činnostmi souvisejícími s řízením podniků.