PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. se věnuje konzultování, koučování, tréninku lidí a diagnostice jejich výkonu. Také píše knížky a články z oblasti aplikované psychologie a diagnostiky v komerční praxi. Má originální nápady, často tvoří nové techniky. Umí vymyslet zajímavé metody, které jsou pro lidi dobře pochopitelné, užitečné a snadno aplikovatelné v praxi. Je tvůrčí, vstřícný a pohodový. I v průběhu semináře dokáže rychle reagovat na novou situaci, aby mohli účastníci dosáhnout svého cíle.

Vystudoval psychologii na FF UK v Praze, v oboru je od roku 1995, pracoval zhruba pro 6000 klientů. Je trénován v integrativním a gestalt přístupu, neverbálních technikách (úhrnem 1 800 hodin). Partner ve společnosti Tres consulting. (http://tresconsulting.cz/), vyučuje na Katedře andragogiky FF UK.

Honza dlouhé roky šermuje, střílí z luku a jezdí na koni. Zajímá se o novinky ve vědě i ve světě. Má rád vtipy o zvířátkách.