PhDr. Josef Maršík, CSc.

PhDr. Josef Maršík, CSc.

V současné době působí na katedře žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze, kde vede přednášky a semináře pro studenty audiovizuální specializace, budoucí rozhlasové a televizní redaktory, reportéry a moderátory.

V pedagogické a odborné práci se zabývá zejména teorií a praxí rozhlasové žurnalistiky, a to v jejím historickém kontextu. Je autorem několika monografií a řady statí v odborných časopisech doma i v zahraničí.

Dlouhodobě se také věnuje lektorské činnosti a externí odborné spolupráci s Českým rozhlasem, Českou tiskovou kanceláří a dalšími mediálními institucemi. Je členem ediční rady odborného rozhlasového časopisu Svět rozhlasu.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily