PhDr. Lenka Kolajová

PhDr. Lenka Kolajová

Od roku 1996 působí jako nezávislý poradce, lektor a kouč manažerských a sociálních dovedností. Přednáší rozmanitá témata jako např. komunikační dovednosti, vztahové strategie, vedení a motivace lidí, týmová spolupráce, zvládání konfliktů, obrana proti manipulaci, zvládání stresu a relaxační techniky, obchodní komunikační a vztahové dovednosti, prezentační dovednosti, time management a jiné.

Pracuje na projektech a výcvikových studijních programech pro významné společnosti na našem i zahraničním trhu - Pojišťovna Generali, Tatra Banka Slovenská republika, Ikea, Baxter BioScience, Copy General, Moeller, Česká Rafinérská, Mora Top apod. Publikuje v odborných časopisech a trvale spolupracuje s nakladatelstvím Burda Media.

Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla pětiletým psychoanalytickým výcvikem při Institutu aplikované psychoanalýzy. V roce 2002 absolvovala v rámci celoživotního vzdělávání studium se zaměřením na aplikovanou sociální psychologii. Získala klinickou praxi jako terapeut a diagnostik v Psychiatrické léčebně v Bohnicích při léčbě závislostí. Pracovala jako manažer pro lidské zdroje v soukromém sektoru. Byla poradcem a spolupracovníkem několika personálně poradenských společností. V roce 2006 vydala v nakladatelství Grada Publishing knihu Týmová spolupráce.