PhDr. Martin Zibrín, MBA

PhDr. Martin Zibrín, MBA

Momentálně pracuje v oblasti podnikových nákupů a procesů veřejných zakázek. Je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem Slovenského centra obstarávania. Spolupracuje se dvěma zahraničními vzdělávacími institucemi poskytujícími studium MBA, kde přednáší projektový management a finanční řízení projektů. Na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty vyučuje andragogiku.

Vystudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici, obor cestovný ruch, a řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Studium MBA v oboru Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School & Research Centre Je absolventem programů Tréner trénerů, Teambuilding, Projektový management, Livemanagement a motivace, Live design koučing.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily