PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.

PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.

Od roku 1996 učí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde nyní působí jako odborný asistent. Zaměřuje se na problematiku: psychologie práce a řízení, psychologických důsledků nezaměstnanosti, psychologie a sociologie ekonomického chování, trhu práce, psychologického poradenství, psychologické diagnostiky, motivace pracovního jednání. Vede řadu bakalářských a diplomových prací. Spolupracuje a přednáší na Filozofické fakultě a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, na Fakultě biomedicínského inženýrství a na Masarykově ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického a na Univerzitě Záhřeb v Chorvatsku. S chorvatskými kolegy se podílí na organizaci mezinárodní konference a odborného sympózia na téma informační, komunikační a ekonomické vědy ve znalostní společnosti. Je členem redakční rady Croatian Journal of Education.

Od roku 1997 aktivně spolupracuje s českou menšinou v Chorvatsku. V letech 2008 - 2011 byla členem týmu Centralizovaného rozvojového projektu Rozvoj vysokoškolského poradenství pod Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a významně se podílela na tvorbě struktury webových stránek vysokoškolského poradenství, na tvorbě seznamu návazných pracovišť na vysokoškolské psychologické poradny, byla koordinátorem příručky multikulturního poradenství na vysokých školách v České republice. Aktivně působí v Akademické psychologické poradně. Je autorkou a spoluautorkou některých učebních textů a řady odborných, vědeckých i vědecky populárních článků. Je členkou Českomoravské psychologické společnosti, České asociace psychologů práce a organizace, Asociace forenzních psychologů a Asociace vysokoškolských poradců.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily