Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Od roku 1982 působí s malými přestávkami na katedře informačních technologií VŠE v Praze, od roku 1999 také na Univerzitě Hradec Králové, Univerzitě Pardubice, Technické univerzitě v Liberci a na Panurópské vysoké škole v Bratislavě. Odborně se zaměřuje na metodiky vývoje informačního systému, řízení projektů a modelování a řízení podnikových procesů a jejich vztah k vývoji informačního systému.

Absolvent Fakulty řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, od r. 2000 docent v oboru informatika, roku 2008 jmenován v tomto vědním oboru profesorem.

Autor projektu OpenSoul zaměřeného na metodické pokrytí problematiky procesního řízení a informačního modelování organizací a projektu PARMA (Public Administration Reference Model Architecture) zabývajícího se aplikací myšlenek procesního řízení ve veřejné správě. Od roku 2002 působí v komunální politice, do roku 2010 byl zastupitel města Černošice.

Člen pracovní skupiny WG6 ? Software Metrics ISO/IEC JTC1 SC7, komise pro informační systémy Svazu měst a obcí, programových výborů řady mezinárodních konferencí, certifikovaným eBusiness Processs Managerem. Do roku 2005 zastával funkci poradce pro řízení znalostí v ústřední státní správě při Úřadu vlády ČR. Je zakládajícím členem a členem předsednictva Slovenské asociace pro procesní řízení (SAPRIA) a předsedou Rady garantů CEABPM (Central European Association for Business Process Management).

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily