Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Advokát a vysokoškolský pedagog s působností na tuzemských i zahraničních univerzitách či vysokých školách, např. Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Komenského v Bratislavě, Univerzitě Pavla Jozefa Šáfárika v Košicích, Západočeské univerzitě v Plzni, Visegrad University, univerzitách v Pasově, Bayreuthu, Drážďanech, Helsinkách, Petrohradě atd. Autor mnoha učebnic a odborných publikací zejména z oboru soukromého práva, hospodářského práva a alternativního rozhodování sporů. Stálý arbitr na řadě významných rozhodčích soudů u nás i v zahraničí. V letech 1994 - 2006 působil na pozici místopředsedy Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR a rovněž zastával funkci člena předsednictva Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily