Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.

Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.

V současnosti zastupuje Českou republiku v řídícím výboru International Association for Nonprofit and Public Marketing, je členem zahraničních edičních a redakčních rad časopisů International Review on Public and Non Profit Marketing, Public Marketing Idea a Marketing Science and Inspirations.

V 90. letech vedl na Masarykově univerzitě v Brně Centrum rozvoje malého podnikání České republiky, financované Kongresem USA a na tamní Ekonomicko-správní fakultě vyučoval marketingové předměty (marketing, marketingová komunikace, marketingový výzkum).

Společně s partnery z Vysoké školy v Haagu založil Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Nyní působí na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a dlouhodobě spolupracuje s rakouskou University of Applied Sciences Burgenland.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily