RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

Od roku 2009 je prorektorem pro rozvoj na soukromé Vysoké škole hotelové v Praze, spol. s r.o. V oboru se zaměřuje na personální řízení, jeho podporu informačními systémy a na bezpečnost informací v podnikových informačních systémech. V těchto oblastech vykonává i auditní a poradenskou činnost. V letech 1999-2009 pracoval na různých pozicích v personálním úseku (divizi) a v útvaru bezpečnostního ředitele společnosti ČEZ, a.s.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Titul Ph.D. v oboru andragogika získal v roce 2007 na téže univerzitě na Filozofické fakultě. Manažerské vzdělání absolvoval na Pražské mezinárodní manažerské škole při Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiu učil na základních a státních i soukromých středních školách, naposledy jako ředitel střední a vyšší odborné školy ve skupině Chemapol Group.