RNDr. Miroslav Šedivý

RNDr. Miroslav Šedivý

RNDr. Miroslav Šedivý vystudoval matematicko-fyzikální fakultu na Charkovské státní univerzitě. Od svého nástupu do praxe se věnoval především kryptografii a komunikační bezpečnosti, od roku 2000 pak navíc bezpečnosti informací. Od roku 2007 pracuje jako vedoucí týmu bezpečnosti IT ve společnosti Telefonica CZ, kde se věnuje obecným otázkám bezpečnosti zákaznických řešení a rovněž dlouhodobé důvěryhodné archivaci elektronických dokumentů. Kromě toho již osm let přednáší a vede studijní předmět Aplikovaná kryptografie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Přednáší v těchto studijních programech:

    Zpět na profily